Stedets historie

FRA VILDNIS TIL LYNGBY HAVECENTER
lidt af vores historie

Begyndelsen til historien om området, som vi kender det i dag, starter i 1746. En apoteker, ved navn August Gunter, køber et stykke jord af Sorgenfri slot. Han kalder området “Vildnis”. Oberst FCC Frieboe køber “Vildnis” i 1756 og bygger Frieboeshvile, i en lidt blandet byggestil med rokokkofacade og høje barokkviste.

Frieboe var chef for gardehusarerne på slottet og inspireret af kongen Frederik VI, lod Frieboe et kanalanlæg udgrave, så han kunne blive roet rundt, ligesom kongen blev i Frederiksberg have. Anlægget er i dag forsvundet. Frieboeshvile har status som gods, dog Danmarks mindste af slagsen. Frieboe dør i 1795, som general, og ligger begravet i parken med sin hustru.

Arvingerne efter Frieboe havde brug for indtægter, til vedligehold og opvarmning m.m. og der kom stadig mere focus på plante og frugtavl. I 1870erne er en stor del af området frugtplantage, der er udsalg fra et drivhus, ud mod Kongevejen, og 3 familier tjener deres brød på stedet. I vildnisset bagerst i området, kan man stadig se et par store gamle frugttræer, det ene efter sigende et Signe Tillish æble, en historisk dansk sort. Udsalget ved vejen forsvandt i mellemkrigstiden.

En af vores store digtere, Christian Winter, boede i en periode, i et hus bag godset, her skrev han bla. ”Flyv fugl flyv” Dette hus brændte i 1900. Den bygning der i dag er havecenterets kontor og hyggelige stuehus, har helt op til nyere tid været beboelse, for planteskolens ejere eller medarbejdere. Navne som Sonnichsen, Bentzen, PoulErik Olsen, E. Andersen, Sorgenfri planteskole og Lyngby planteland tegner historien, fra efterkrigstiden, frem til 2013 hvor Sven Åge overtager stafetten og giver stedet, navnet Lyngby havecenter.

Frieboeshvile rummer idag lokalarkiv og et lille museum, et besøg kan varmt anbefales. Oplysningerne i denne lille artikel stammer hovedsageligt fra Jeppe Tønsbergs ”Frieboeshvile-et landsted i Lyngby”

 

Scanning_new